Comunicat socis Amipa IES Binisalem – 25 Maig

Benvolguts socis,

Una vegada que coneixem més detalls del procés de desescalada en l’àmbit educatiu, volem informar-vos i a la vegada compartir amb vosaltres les nostres impressions.

A partir del dia 25 de maig, Balears entra en la Fase 2. Durant aquesta setmana entraran en vigor les noves mesures aprovades per la conselleria d’educació. Actualment es troben en fase d’esborrany una vegada finalitzat el termini per presentar-hi esmenes. Les podeu trobar completes a la següent adreça: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207059&coduo=36&lang=ca

Vos feim un petit resum de les instruccions que particularment ens afecten més:

El retorn a les activitats presencials als centres educatius ha de complir amb quatre objectius primordials:

 1. Planificar el retorn progressiu i seqüencial amb garanties sanitàries en relació amb la COVID-19.
 2. Incidir en el treball organitzatiu dels centres per preparar el retorn i per a la coordinació́ pedagògica del període de reobertura.
 3. Organitzar l’acollida i garantir l’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
 4. Refer el vincle educatiu i acadèmic per concentrar-se en activitats estratègiques i fonamentals d’aprenentatge sota un format de torns presencials alterns amb ensenyament en línia.

L’objectiu d’aquest document és definir les condicions i mesures a aplicar durant la fase II, per possibilitar una recuperació progressiva i segura de les activitats presencials, en funció́ de les fases establertes en el document «Plan para la transición hacia una nueva normalidad» del Ministeri de Sanitat, i a partir dels criteris que estableixin les autoritats sanitàries.

El retorn limitat a les aules durant aquesta fase serà̀ un període excepcional de retrobament i reorganització́ interna dels centres educatius. S’ha de donar prioritat a l’acollida socioemocional de l’alumnat i la identificació́ d’alumnes que hagin patit una situació́ d’especial dificultat. Les instruccions sanitàries fan que no pugui ser considerat com un període lectiu ordinari, estant sotmès a limitacions que han d’estar ben organitzades.

 • No es reprendran amb caràcter general les activitats educatives presencials a l’educació́ infantil, educació́ primària, educació́ especial, ESO, Batxillerat, FP ni als ensenyaments de règim especial fins al curs 2020- 21
  Els alumnes vulnerables per a la COVID-19 podran acudir voluntàriament al centre durant aquesta fase per dur a terme tutories presencials, sempre que la seva condició́ clínica estigui controlada i ho permeti, mantenint les mesures de protecció́ de manera rigorosa i seguint les indicacions prescrites pel seu equip sanitari
 • A partir de dia 27 de maig es duran a terme les activitats presencials següents a tots els centres:
  • Tutories d’orientació o de matèria per a l’alumnat de 2n curs dels cicles d’FP, 2n de Batxillerat, 4t d’ESO, darrer curs dels ensenyaments de règim especial i 6è curs d’Educació́ Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim 5 alumnes.

  • Es donarà̀ preferència a l’alumnat que hagi patit una situació́ d’especial dificultat durant el període de suspensió́ de les activitats presencials

Una vegada sabem com s’han concretat les mesures, com a pares de l’Amipa trobam el següent:

 1. Sentim una profunda decepció sobre les mesures que finalment s’aplicaran en la resolució de la conselleria d’educació. Esperàvem unes mesures mes valentes i en línia amb les fases de la desescalada. Ni tan sols la possibilitat del retorn a les aules dels darrers cursos com 4rt d’ESO i 2on de Batxiller, ha complit amb les expectatives i ha quedat en pràcticament en no res.
 2. La possibilitat de tutories amb cita prèvia amb un màxim de 5 alumnes per a 4rt d’ESO i 2on de Batxiller, és impossible que arribi a tots els alumnes que ho necessiten, ni per temps ni per recursos. Tot i que per part dels pares les podem sol·licitar, la prioritat i disponibilitat ve marcada pel centre. Per tant pensam que no resol les vertaderes necessitats de l’alumnat que canvia de cicle i molt manco de la resta.
 3. Pensam que els alumnes necessitem tornar a tenir un contacte presencial gradual amb l’institut i els professors, que l’educació també s’ha d’anar desescalant amb les fases com la resta d’àmbits, sempre respectant les mesures sanitàries. Si no començam ara, estam perdent una gran oportunitat per aprendre a conviure amb la “nova normalitat”, el mes de setembre estarem exactament igual que ara o pitjor. Ara s’hagués pogut començar amb pocs cursos gradualment i veure com va l’experiència, en canvi per setembre, haurem de començar tots de cop? No haurem pogut fer cap assaig abans? No serà el risc de contagi el mateix o inclús més elevat degut a l’obertura d’aeroports? Aquest ha estat i és l’opinió majoritària dels pares en les distintes enquestes que s’han fet, en particular, fins un 80% dels pares d’alumnes en cursos de final de cicle troben positiu un retorn gradual a les aules: https://drive.google.com/file/d/1vts5dySNMtsM3SVED_XF71aYe1LDp79r/viewÉs evident que la opinió dels pares no ha estat la que s’ha tengut en compte a l’hora de prendre les decisions per part de la Conselleria.
 4. Pel mes de juliol, a l’IES Binissalem, es durà a terme el programa d’acompanyament educatiu. Aquest, està previst que arribi aproximadament uns 45-50 alumnes en 8 grups. Aquest programa de reforç, es fa cada any amb professors voluntaris del centre i adreçat als alumnes que més ho necessiten. Tot i que és una molt bona notícia, pensam que en les circumstàncies actuals queda bastant curt i s’hauria d’haver ampliat molt més. Seria molt desitjable que si durant el juliol és possible fer classes presencials, perquè no es poden fer també al juny? Molts d’alumnes tenen també necessitats d’assolir el nivell de coneixements que els hi pertoca després del que ha passat, però no estaran inclosos dins el programa d’acompanyament. També compartim l’opinió de la Fapa respecte del programa: http://www.fapamallorca.org/decepcio-pel-pae/
 5. A mesura que els sectors productius i econòmics de les nostres illes es reactiven, es produeix la reincorporació progressiva als llocs de feina. Si la desescalada laboral no va acompanyada amb la desescalada del sector educatiu, serà molt difícil per les famílies la conciliació laboral i familiar. Pels treballadors dels sectors econòmics que s’han vist afectats per tants de dies de confinament, resulta evident la necessitat dels pares de reincorporar-se als llocs de feina i garantir els ingressos familiars. Com a pares necessitam saber no només que passarà amb l’educació dels nostre fills si nosaltres som a la feina, si no també la possibilitat de tenir d’activitats d’estiu que permetin la conciliació. Vos adjuntam la reclamació d’aquestes mesures que s’han fet des de la Fapa: http://www.fapamallorca.org/reclamam-mesures-urgents-de-conciliacio/
 6. Durant el temps que ha durat el confinament, som conscients, i així ens ho han fet arribar molts de pares, de l’esforç que han realitzat molts de professors perquè els alumnes poguessin fer un seguiment el més normal possible del curs. Moltes vegades, dedicant mes hores i amb mes esforç que de forma presencial per poder arribar a tots i cadascun dels alumnes i que cap d’ells quedés despenjat. Pensam que donar la notícia just començar l’estat d’alarma, que pràcticament només comptarien les notes obtingudes fins a n’aquell moment, per part de les autoritats, no ha contribuït gens a mantenir la motivació de l’alumnat fins al final de curs. El poc pes en les qualificacions finals, que ha tengut la feina feta remotament durant el confinament, ha contribuït en la desmotivació de molts alumnes. Sabem que hi ha marge de millora i que s’ha de fer una revisió profunda per detectar els punts febles del sistema d’ensenyament a distància. Sobretot perquè mentre no es torni a un model 100% presencial, hauran de conviure els dos. Per aquest motiu, vos convidam a fer-nos arribar, segons la vostra experiència, les coses que trobeu que han funcionat i les que milloraríeu del procés educatiu a distància fet durant el confinament.
 7. Amb la suspensió de les classes presencials, es varen anul·lar també tots els viatges d’estudis, sortides, intercanvis i finals de curs. Quan això va passar, ningú era conscient del temps que passaria sense tornar-se a veure i que la crisi ens afectaria fins al final de curs. Per aquest motiu, ni alumnes ni professors hauran pogut fer un tancament com cal del curs i, en alguns casos, ni es tornaran a veure. Pensam que seria molt recomanable per la salut emocional dels nostres fills, fer una tancament presencial de cada grup amb el seu tutor i/o professors. Una trobada al pati amb cada grup durant el mes de juny, mantenint la distància de seguretat, realitzant un acte simbòlic o unes paraules de tancament del curs 2019-2020, serviria per assumir i girar pàgina de com la crisi del Covid19 ens ha afectat a tots durant aquests darrers mesos. Hem fet arribar aquesta iniciativa a l’institut i esperam que sigui possible i molt beneficiosa pels nostres fills.

Com sempre, estam oberts i necessitam les opinions dels socis que ens podeu fer arribar per correu, whatsap o xarxes socials. Mentre hi hagi marge de maniobra en les negociacions, les farem arribar als nostres representats de la Fapa davant la Conselleria.

Molt d’ànims a tots!
Junta Amipa IES Binissalem

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s