Convocatòria de la reunió de socis de 5 de febrer de 2019

Per la present vos convocam a la reunió de la Junta Directiva de l’Amipa de l’IES Binissalem  que tendrà lloc a la Biblioteca del centre el dimarts 5 de febrer a les 19,30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 6 de novembre de 2018.
 2. Inscripció a jornada de formació per l’utilització del GESTIB.
 3. Dació de comptes de l’estat de les obres d’ampliació de l’IES Binissalem.
 4. Dació de comptes de la reunió mantinguda amb l’equip directiu corresponent al primer trimestre.
 5. Proposta per adquisició de material lúdic i esportiu per l’IES.
 6. Dació de comptes de les gestions realitzades amb els Policies Tutors dels municipis adscrits a l’IES Binissalem
 7. Jornades de formació per pares relatives a l’ús dels dispositius mòbils.
 8. Taller per pares i alumnes sobre “El perill de les noves tecnologies”.
 9. Informació sobre la incorporació dels estudis de Formació Profesional a l’Institut
 10. Dació de compte de l’estat de la tresoreria.
 11. Torn obert de paraula

Vos hi esperam a tots!