Ordre del dia de la convocatòria de la Junta de dia 29 de maig

Per la present vos convocam a la reunió de la Junta Directiva de l’IES Binissalem que tendrà lloc a la Biblioteca del centre el dimarts 29 de maig de 2018 a les 19,30 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si es adient, de les acta de la sessió de dia 24 d’abril de 2018.
 2. Dació de compte de la reunió mantinguda amb el Conseller d’Educació.
 3. Aprovació del Consell Escolar de l’Institut de participació en el programa d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular (TAC) per al curs 2018/2019.
  (Programa per a la incorporació d’ordinadors Chromebook a les aules de 1er d’ESO)
 4. Problemàtica amb el transport escolar i possibles actuacions com Amipa.
 5. Informació sobre l’aportació realitzada per l’AMIPA a les festes de graduació de 4rt ESO i 2on de Batxiller.
 6. Informació sobre les reunions mantingudes en relació als accessos als centres educatius.
 7. Presentació de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d’Educació.
 8. Informació sobre l’estat de les obres d’ampliació.
 9. Informació sobre les mesures especials per a les fetes-botellot de final de curs que es fan al Port d’Alcúdia
 10. Torn obert de paraula.

Atentament,
AMIPA IES Binissalem